Kalliokoski Anna-Kaarina

Anna-Kaarina Kalliokoski. Työskentelyssäni keskiössä on usein materiaali ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Itse
valmistusprosessi eteneekin usein materiaalin ehdoin, etsien ja uutta löytäen. Kokeilun, sattuman ja intuition kautta alkaa muotoutua näkemys toteutettavasta teoksesta. Anna materiaalin puhua - huutaa ja kuiskata.

Yhteystiedot

Anna-Kaarina Kalliokoski, vaatetusmuotoilun tuntiopettaja
Pintiäläntie 1 as 2, 13210 Hämeenlinna
puh. +358 (0)40 730 6888

anna-kaarina.kalliokoski@aina.net